12/5/2022

Bezoekers willen een drankje doen en printen in de bibliotheek

Sinds de oprichting van de allereerste bibliotheek, die slechts voor een zeer select publiek toegankelijk was, is er veel veranderd. De doelgroep werd in de eeuwen erna breder en de activiteiten uitgebreid. Tegenwoordig is een bibliotheek veel meer dan alleen een uitleenplek voor boeken en informatie voor leden. Dit blijkt o.a. uit een onderzoek van BiebPanel onder bezoekers van bibliotheken door heel Nederland. Deze groeiende doelgroep gaat er graag heen om te genieten van kunst en evenementen of gewoon als plek om te zitten, te studeren, een drankje te doen of te printen in de bibliotheek. Door extra services aan te bieden, die aansluiten op de behoeften van deze groep, kunnen bibliotheken een nog grotere rol spelen binnen de gemeenschap.

Uitgebreide services zoals printen kenmerkt de bibliotheek van nu

Het begrip bibliotheek bestaat al sinds de oudheid en is ontstaan uit de behoefte om teksten, toen nog op kleitabletten of papyrus, te verzamelen en te conserveren. Vaak wel ten behoeve van een privé- of zeer beperkt toegankelijk archief. Door de eeuwen heen, mede door ontwikkelingen zoals de drukpers, werden documenten en boeken langzaam steeds meer alledaags. Vanaf de 19e eeuw werden wereldwijd de eerste moderne, gratis en open toegang bibliotheken geopend, vaak als plek waar mensen in alle rust konden lezen en studeren. (Financieel) gesteund door de staat en met als uitgangspunt ”zelfverbetering door boeken en lezen voor alle klassen” verschoof later de functie naar het uitlenen van boeken, tijdschriften en documenten. Vanaf de 21ste eeuw is er een nieuwe ontwikkeling ingezet: de maatschappelijke rol wordt uitgebreider met een nog bredere doelgroep en uiteenlopende services zoals printen in de bibliotheek.

Bezoekers net zo belangrijk als bibliotheek-leden

BiebPanel is een Nederlands onderzoeksplatform dat in 2009 speciaal is ontwikkeld voor de bibliotheekbranche. Het voorziet deelnemende bibliotheken van actuele informatie over klanten en andere doelgroepen. Onlangs publiceerde BiebPanel de resultaten van het landelijke bezoekersonderzoek 2021. Hieruit blijkt dat de bezoeker, zonder lidmaatschap, een steeds belangrijkere doelgroep van de bibliotheek wordt. BiebPanel onderzocht op welke manier bezoekers gebruik maken van de bibliotheek. En wat kan de bibliotheek doen om ervoor te zorgen dat zij nog vaker langs komen?

Wat komen bezoekers doen in de bibliotheek?

Uit de resultaten van het onderzoek van BiebPanel blijkt dat bezoekers voor diverse activiteiten de lokale bibliotheek bezoeken. Zo zegt 41% van de respondenten dat het boeken komt lenen, 31% van de ondervraagden leest er graag kranten, tijdschriften of boeken, 21% van de mensen komt er om er even rustig te zitten, 13% komt er om te werken of te studeren en 13% van de bezoekers komt kopiëren, scannen en/of printen in de bibliotheek. De uitkomsten bevestigen des te meer dat de bibliotheek een zeer belangrijke sociale rol speelt in de gemeenschap. Niet uitsluitend als instelling die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling door informatie- en documentatiediensten, cursussen, naschoolse activiteiten en de ontwikkeling van vaardigheden maar ook als ontmoetingsplaats en centrum voor gemeenschapsontwikkeling.

Meer bibliotheekbezoekers aantrekken

Tijdens het onderzoek werd er ook gevraagd naar wat de bibliotheek aan zou moeten bieden om meer bezoekers te trekken. De reacties luidden onder andere: “Activiteiten die aansluiten bij mijn interesses”, “Goede zitplekken en een stilteruimte waar je kunt lezen”, “Een mooie centrale plek waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten.”, “Breder aanbod en grotere collectie, vaker open” en “Consumpties met een gezellig hoekje. Dranken evt. uit een automaat”.

Deze resultaten bieden dus mogelijkheden genoeg voor bibliotheken om zich te ontwikkelen tot een belangrijke, gewaardeerde en gastvrije ontmoetingsplaats binnen de gemeenschap.  Door diensten aan te bieden die echt aansluiten op de behoeften van de bezoekers.

Meer bibliotheekservices, meer gedoe?

Als groeiende, centrale openbare ontmoetingsplek met een belangrijke waarde voor de buurt, wil een bibliotheek de steeds groter wordende groep bezoekers zo passend mogelijk bedienen. Om dit te bereiken kan een bibliotheek haar services uitbreiden met bijvoorbeeld de verhuur van les- en vergaderruimtes, beveiligd printen vanaf elk mobiel apparaat, een koffiecorner, snacks/koude dranken uit een vending machine of het beschikbaar stellen van kluisjes. Maar betekent dit dan ook meer (ingewikkelde) betaalstromen en dus meer werk? Dat hoeft niet!

KUARIO stelt bibliotheken namelijk in staat om de complexe verificatie- en betalingsprocessen, die ontstaan door het aanbieden van deze verschillende diensten aan een groot en wisselend klantenbestand, eenvoudig te beheren. KUARIO koppelt alle soorten betaalde selfservice apparaten & diensten in bibliotheken in de cloud. Hierdoor is het niet alleen mogelijk om gebruikers met een mobiele app te laten betalen, maar ook om een totaaloverzicht te krijgen.

Wil je meer weten? Ga dan naar printen, kopiëren & scannen in bibliotheken.

Spreek een expert

Contactformulier

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Verder lezen